תור דאונים

Back

להסבר התור - ניתן להוריד את הקובץ בלינק
                              
הסבר לתור:

1) לכל תאריך פעולה, יש למצוא את החבר הנמצא ראשון בתור.

2) בכדי לדעת את מיקומך בתור, יש לקחת את העיגול עם המחוג המופיע למטה, לכוון את המחוג לטייס הראשון, וכל מי שמופיע עם סיבוב השעון בשישי - בא אחריו (בשבת נגד השעון).
הדף ימצא בעגלת הפעולה.

3) חשוב - חבר יבחר דאון שיש לו צק בלבד (למקרה דו יבחר את הגבוהה)


מקום במעגל שם
1 אבי והב
2 עופר שרון
3 יאיר רוזנטל
4 גבי טבק
5 איציק חלפי
6 פז גולדברג
7 אמנון הררי
8 אהרלה שגיא
9 נתן אלסברג
11 אסף פרידלר
12 יוסי גרוס
13 יצחק יצב
14 אסף ורבין
15 אברון טל
16 אייל וייס
17 שמוליק ברוקשטיין
18 ירון הראל
19 דורון גבע
21 אלון זביב
22 דניאל הרץ
23 דקל רענן
24 מייקל לוי
25 שחר גולדברג
26 זהר דה-ולנסה
27 מנחם פוגטש 
28 יהודה יעבץ חן
29 ראובן פליישר
31 אריאל ללוז
32 טל עוז-ארי
33 אבי דגן 
34 אורי סבוראי
35 אולגה בוסלייב
36 אבינועם נעמני
37 יורי
38 ניר גטר
39 יואב נוימן
41 נחום יונה
42 טל לוינגר
43 איתן רייכברד
44 דניאל קושניר
45 יובל  שטיין
46 יהודה טייטל 
47 אמנון ניר 
48 עלי ברקאי
49 דודי שביט 
51 מיכאל פינקוס 
52 קובי פלדמן
53 ישראל פרומרמן 
54 אלכס זוסמן
55 יגאל קפלן 
56 עוזי מלימובקה
57 ארז בלגה
58 וסילי חצטרוב
59 אייל רענן
61 איציק כנען
62 רפי לוסקי
63 אורי סוגבקר
10 רזרבה 6
20 רזרבה 2
30 רזרבה 3
40 רזרבה 1
50 רזרבה 5
60 רזרבה 4
תאריך יום ראשון
בתור
1/3/2020 שישי סוגבקר (63)
1/4/2020 שבת גבי (4)
1/10/2020 שישי אברון (15)
1/11/2020 שבת ווהב (1)
1/17/2020 שישי נוימן (39)
1/18/2020 שבת בלגה (57)
1/24/2020 שישי הררי (7)
1/25/2020 שבת אבינועם (36)
1/31/2020 שישי שחר (25)
2/1/2020 שבת הררי (7)
2/7/2020 שישי רזרבה 5 (50)
2/8/2020 שבת עוזי (56)
2/14/2020 שישי טייטל  (46)
2/15/2020 שבת קובי (52)
2/21/2020 שישי פינקוס  (51)
2/22/2020 שבת גרוס (12)
2/28/2020 שישי בלגה (57)
2/29/2020 שבת פוגטש  (27)
3/6/2020 שישי ווהב (1)
3/7/2020 שבת גטר (38)
3/13/2020 שישי שביט  (49)
3/14/2020 שבת פליישר (29)
3/20/2020 שישי פרידלר (11)
3/21/2020 שבת רזרבה 5 (50)
3/27/2020 שישי אבינועם (36)
3/28/2020 שבת פז (6)
4/3/2020 שישי גטר (38)
4/4/2020 שבת רזרבה 2 (20)
4/8/2020 ערב פסח רזרבה 5 (50)
4/9/2020 פסח אברון (15)
4/10/2020 שישי זביב (21)
4/11/2020 שבת א. ניר  (47)
4/14/2020 ערב פסח II זביב (21)
4/15/2020 פסח II יובל (45)
4/17/2020 שישי עוזי (56)
4/18/2020 שבת ברקאי (48)
4/24/2020 שישי גרוס (12)
4/25/2020 שבת אולגה (35)
5/1/2020 שישי אריאל (31)
5/2/2020 שבת שחר (25)
5/8/2020 שישי זוהר  (26)
5/9/2020 שבת רפי (62)
5/15/2020 שישי דורון (19)
5/16/2020 שבת דורון (19)
5/22/2020 שישי יובל (45)
5/23/2020 שבת רזרבה 6 (10)
5/28/2020 ערב שבועות בלגה (57)
5/29/2020 שישי ורבין (14)
5/30/2020 שבת אברון (15)
6/5/2020 שישי לוינגר (42)
6/6/2020 שבת זביב (21)
6/12/2020 שישי גבי (4)
6/13/2020 שבת זוהר  (26)
6/19/2020 שישי אהרלה (8)
6/20/2020 שבת דגן  (33)
6/26/2020 שישי יצב (13)
6/27/2020 שבת וייס (16)
7/3/2020 שישי ישראל (53)
7/4/2020 שבת כנען (61)
7/10/2020 שישי קובי (52)
7/11/2020 שבת הרץ (22)
7/17/2020 שישי ירון (18)
7/18/2020 שבת לוינגר (42)
7/24/2020 שישי א.רענן (59)
7/25/2020 שבת טייטל  (28)
7/31/2020 שישי רזרבה 2 (20)
8/1/2020 שבת רזרבה 4 (60)
8/7/2020 שישי איתן (43)
8/8/2020 שבת יגאל (55)
8/14/2020 שישי וייס (16)
8/15/2020 שבת סוגבקר (63)
8/21/2020 שישי שמוליק (17)
8/22/2020 שבת אהרלה (8)
8/28/2020 שישי רוזנטל (3)
8/29/2020 שבת א.רענן (59)
9/4/2020 שישי דגן  (33)
9/5/2020 שבת רזרבה 3 (30)
9/11/2020 שישי רזרבה 4 (60)
9/12/2020 שבת ישראל (53)
9/18/2020 ערב ראש השנה קושניר (44)
9/19/2020 ראש השנה ורבין (14)
9/20/2020 ראש השנה טייטל  (28)
9/25/2020 שישי חלפי (5)
9/26/2020 שבת דקל (23)
10/2/2020 ערב סוכות נתן  (9)
10/3/2020 סוכות נוימן (39)
10/9/2020 ערב סוכות 2 רפי (62)
10/10/2020 סוכות 2 יצב (13)
10/16/2020 שישי יורי (37)
10/17/2020 שבת אלכס (54)
10/23/2020 שישי אלכס (54)
10/24/2020 שבת טייטל  (46)
10/30/2020 שישי הרץ (22)
10/31/2020 שבת חלפי (5)
11/6/2020 שישי פוגטש  (27)
11/7/2020 שבת ירון (18)
11/13/2020 שישי רזרבה 3 (30)
11/14/2020 שבת שמוליק (17)
11/20/2020 שישי פז (6)
11/21/2020 שבת פרידלר (11)
11/27/2020 שישי כנען (61)
11/28/2020 שבת רזרבה 1 (40)
12/4/2020 שישי א. ניר  (47)
12/5/2020 שבת אריאל (31)
12/11/2020 שישי נחום (41)
12/12/2020 שבת יובל (45)
12/18/2020 שישי פליישר (29)
12/19/2020 שבת רוזנטל (3)
12/25/2020 שישי וסילי (58)
12/26/2020 שבת פינקוס  (51)
1/1/2021 שישי עופר (2)
1/2/2021 שבת עוז-ארי (32)
1/8/2021 שישי עוז-ארי (32)
1/9/2021 שבת סבוראי (34)
1/15/2021 שישי אולגה (35)
1/16/2021 שבת איתן (43)
1/22/2021 שישי ברקאי (48)
1/23/2021 שבת יורי (37)
1/29/2021 שישי טייטל  (28)
1/30/2021 שבת עופר (2)
2/5/2021 שישי מייקל (24)
2/6/2021 שבת קושניר (44)
2/12/2021 שישי רזרבה 1 (40)
2/13/2021 שבת מייקל (24)
2/19/2021 שישי רזרבה 6 (10)
2/20/2021 שבת שביט  (49)
2/26/2021 שישי יגאל (55)
2/27/2021 שבת וסילי (58)
3/5/2021 שישי דקל (23)
3/6/2021 שבת נתן  (9)
3/12/2021 שישי סבוראי (34)
3/13/2021 שבת נחום (41)