תור דאונים

Back

להסבר התור - ניתן להוריד את הקובץ בלינק
                              
הסבר לתור:

1) לכל תאריך פעולה, יש למצוא את החבר הנמצא ראשון בתור.

2) בכדי לדעת את מיקומך בתור, יש לקחת את העיגול עם המחוג המופיע למטה, לכוון את המחוג לטייס הראשון, וכל מי שמופיע עם סיבוב השעון בשישי - בא אחריו (בשבת נגד השעון).
הדף ימצא בעגלת הפעולה.

3) חשוב - חבר יבחר דאון שיש לו צק בלבד (למקרה דו יבחר את הגבוהה)


מיקום
במעגל
שם
1 יואב נוימן
2 מנחם פוגטש
3 דודי שביט
4 שחר גולדברג
5 איציק כנען
6 עוזי מלימובקה
7 פז גולדברג
8 אלון זביב
9 בר ישח
10 רזרבה 3
11 יצחק יצב
12 אייל וייס
13 אסף ורבין
14 איתן רייכברד
15 אהרלה שגיא
16 יהודה טייטל
17 ישראל פרומרמן
18 מייקל לוי
19 וסילי
20 רזרבה 2
21 דניאל קושניר
22 ניר גטר
23 אלכס זוסמן
24 איציק חלפי
25 אריאל ללוז
26 יובל שטיין
27 אבינועם נעמני
28 אבי דגן
29 דורון שרמן
30 רזרבה 1
31 אייל רענן
32 דקל רענן
33 עלי ברקאי
34 אסף פרידלר
35 שמוליק ברוקשטיין
36 זהר דה-ולנסה
37 דניאל הרץ
38 יגאל קפלן
39 ירון הראל
40 יורי
41 ראובן פליישר
42 טל עוז-ארי
43 יהודה יעבץ חן
44 קובי פלדמן
45 מיכאל פינקוס
46 גבי טבק
47 נתן אלסברג
48 עופר שרון
49 אבי והב
50 רזרבה 4
51 אמנון ניר
52 ארז בלגה
53 יאיר רוזנטל
54 רלי שרף ישראל
55 אברון טל
56 אולגה בוסלייב
57 אמנון הררי
58 דורון גבע
59 אורי סוגבקר
60 רזרבה 6
61 יוסי גרוס
62 אורי סבוראי
63 רפי לוסקי
64 נחום יונה
תאריך יום ראשון
בתור
05/10/2018 שישי (56) אולגה בוסלייב
06/10/2018 שבת (58) דורון גבע
12/10/2018 שישי (62) אורי סבוראי
13/10/2018 שבת (1) יואב נוימן
19/10/2018 שישי (14) איתן רייכברד
20/10/2018 שבת (33) עלי ברקאי
26/10/2018 שישי (48) עופר שרון
27/10/2018 שבת (39) ירון הראל
02/11/2018 שישי (60) רזרבה 6
03/11/2018 שבת (64) נחום יונה
09/11/2018 שישי (54) רלי שרף ישראל
10/11/2018 שבת (30) רזרבה 1
16/11/2018 שישי (59) אורי סוגבקר
17/11/2018 שבת (34) אסף פרידלר
23/11/2018 שישי (61) יוסי גרוס
24/11/2018 שבת (4) שחר גולדברג
30/11/2018 שישי (4) שחר גולדברג
01/12/2018 שבת (12) אייל וייס
07/12/2018 שישי (15) אהרלה שגיא
08/12/2018 שבת (47) נתן אלסברג
14/12/2018 שישי (32) דקל רענן
15/12/2018 שבת (35) שמוליק ברוקשטיין
21/12/2018 שישי (53) יאיר רוזנטל
22/12/2018 שבת (61) יוסי גרוס
28/12/2018 שישי (11) יצחק יצב
29/12/2018 שבת (2) מנחם פוגטש
04/01/2019 שישי (35) שמוליק ברוקשטיין
05/01/2019 שבת (6) עוזי מלימובקה
11/01/2019 שישי (49) אבי והב
12/01/2019 שבת (19) וסילי
18/01/2019 שישי (23) אלכס זוסמן
19/01/2019 שבת (36) זהר דה-ולנסה
25/01/2019 שישי (63) רפי לוסקי
26/01/2019 שבת (28) אבי דגן
01/02/2019 שישי (19) וסילי
02/02/2019 שבת (24) איציק חלפי
08/02/2019 שישי (12) אייל וייס
09/02/2019 שבת (29) דורון שרמן
15/02/2019 שישי (55) אברון טל
16/02/2019 שבת (46) גבי טבק
22/02/2019 שישי (42) טל עוז-ארי
23/02/2019 שבת (42) טל עוז-ארי
01/03/2019 שישי (6) עוזי מלימובקה
02/03/2019 שבת (63) רפי לוסקי
08/03/2019 שישי (44) קובי פלדמן
09/03/2019 שבת (41) ראובן פליישר
15/03/2019 שישי (31) אייל רענן
16/03/2019 שבת (62) אורי סבוראי
22/03/2019 שישי (39) ירון הראל
23/03/2019 שבת (10) רזרבה 3
29/03/2019 שישי (51) אמנון ניר
30/03/2019 שבת (27) אבינועם נעמני
05/04/2019 שישי (37) דניאל הרץ
06/04/2019 שבת (51) אמנון ניר
12/04/2019 שישי (40) יורי
13/04/2019 שבת (48) עופר שרון
19/04/2019 ערב פסח (49) אבי והב
20/04/2019 שבת (15) אהרלה שגיא
26/04/2019 שישי (57) אמנון הררי
27/04/2019 שבת (59) אורי סוגבקר
03/05/2019 שישי (22) ניר גטר
04/05/2019 שבת (49) אבי והב
10/05/2019 שישי (17) ישראל פרומרמן
11/05/2019 שבת (22) ניר גטר
17/05/2019 שישי (26) יובל שטיין
18/05/2019 שבת (11) יצחק יצב
24/05/2019 שישי (29) דורון שרמן
25/05/2019 שבת (56) אולגה בוסלייב
31/05/2019 שישי (9) בר ישח
01/06/2019 שבת (52) ארז בלגה
07/06/2019 שישי (34) אסף פרידלר
08/06/2019 ערב שבועות (53) יאיר רוזנטל
09/06/2019 שבועות (40) יורי
10/06/2019 שבועות (21) דניאל קושניר
14/06/2019 שישי (7) פז גולדברג
15/06/2019 שבת (21) דניאל קושניר
21/06/2019 שישי (28) אבי דגן
22/06/2019 שבת (25) אריאל ללוז
28/06/2019 שישי (30) רזרבה 1
29/06/2019 שבת (60) רזרבה 6
05/07/2019 שישי (38) יגאל קפלן
06/07/2019 שבת (53) יאיר רוזנטל
12/07/2019 שישי (3) דודי שביט
13/07/2019 שבת (17) ישראל פרומרמן
19/07/2019 שישי (20) רזרבה 2
20/07/2019 שבת (55) אברון טל
26/07/2019 שישי (58) דורון גבע
27/07/2019 שבת (57) אמנון הררי
02/08/2019 שישי (25) אריאל ללוז
03/08/2019 שבת (50) רזרבה 4
09/08/2019 שישי (16) יהודה טייטל
10/08/2019 שבת (26) יובל שטיין
16/08/2019 שישי (41) ראובן פליישר
17/08/2019 שבת (43) יהודה יעבץ חן
23/08/2019 שישי (33) עלי ברקאי
24/08/2019 שבת (44) קובי פלדמן
30/08/2019 שישי (13) אסף ורבין
31/08/2019 שבת (14) איתן רייכברד
06/09/2019 שישי (36) זהר דה-ולנסה
07/09/2019 שבת (9) בר ישח
13/09/2019 שישי (47) נתן אלסברג
14/09/2019 שבת (20) רזרבה 2
20/09/2019 שישי (27) אבינועם נעמני
21/09/2019 שבת (32) דקל רענן
27/09/2019 שישי (50) רזרבה 4
28/09/2019 שבת (8) אלון זביב
29/09/2019 ערב ראש השנה (19) וסילי
30/09/2019 ראש השנה (45) מיכאל פינקוס
01/10/2019 ראש השנה (34) אסף פרידלר
04/10/2019 שישי (24) איציק חלפי
05/10/2019 שבת (38) יגאל קפלן
11/10/2019 שישי (45) מיכאל פינקוס
12/10/2019 שבת (16) יהודה טייטל
13/10/2019 ערב סוכות (64) נחום יונה
14/10/2019 סוכות (55) אברון טל
18/10/2019 שישי (52) ארז בלגה
19/10/2019 שבת (31) אייל רענן
20/10/2019 ערב סוכות 2 (13) אסף ורבין
21/10/2019 סוכות 2 (37) דניאל הרץ
25/10/2019 שישי (21) דניאל קושניר
26/10/2019 שבת (18) מייקל לוי
01/11/2019 שישי (43) יהודה יעבץ חן
02/11/2019 שבת (5) איציק כנען
08/11/2019 שישי (2) מנחם פוגטש
09/11/2019 שבת (23) אלכס זוסמן
15/11/2019 שישי (5) איציק כנען
16/11/2019 שבת (13) אסף ורבין
22/11/2019 שישי (8) אלון זביב
23/11/2019 שבת (54) רלי שרף ישראל
29/11/2019 שישי (10) רזרבה 3
30/11/2019 שבת (3) דודי שביט
06/12/2019 שישי (46) גבי טבק
07/12/2019 שבת (37) דניאל הרץ
13/12/2019 שישי (1) יואב נוימן
14/12/2019 שבת (40) יורי
20/12/2019 שישי (18) מייקל לוי
21/12/2019 שבת (7) פז גולדברג
27/12/2019 שישי (64) נחום יונה
28/12/2019 שבת (45) מיכאל פינקוס