לוח תורנים
 

 
יום שישי, 29 אוקטובר 21
  מדריך : דקל רענן
  גורר : אוהד חייט
  א. שדה: עופר שרון
  ר. תור: רזרבה 4 (57)
 
יום שבת, 30 אוקטובר 21
  מדריך : אלון זביב
  גורר : יאיר רוזנטל
  א. שדה: אולגה / גיא
  ר. תור: עוזי (25)
 

תור הדואים
 
 
 
צי הדאונים
 
גוררים
4X-HSE
דאונים
4X-GKT 4X-GAH
4X-GAC 4X-GFR
4X-GKG 4X-GIM
4X-GAS 4X-GDI
4X-GCH  
 
 
קישור ל OLC
 


כל הטיסות מרכז דאיה נגב
כל הטיסות במגידו

מהי ליגת OLC?
 
דף הבית >> פרוטוקול ישיבה

הנדון: מרכז דאיה נגב, עמותה רשומה מס' 58-008-256-8
פרוטוקול מאספת חברים כללית 1 מרץ 2012
 
אסיפת חברים כללית נערכה בתאריך 1 מרץ 2012 ברחוב חצב 11 ברעות, רשימת הנוכחים בנספח.
 
האסיפה התכנסה למטרת אישור הדוחות הכספיים של 2011, הדוחות המילוליים לשנת 2011 ואישור כל הפעילויות הפורמליות שאמורות להקנות לעמותה אישור ניהול תקין מטעם רשם העמותות לשנת 2013.    
הוצגו הדוחו"ת (דו"ח כספי ודו"ח מילולי) לשנת 2011 ע"י היו"ר, ניתנה סקירה ע"י חבר ועדת הביקורת ונערך דיון.
 
סיכומים והחלטות:
 1. אסיפת החברים מאשרת את הדוחות הכספיים לשנת 2011 על פי החומר שנשלח לחברים לפני כחודש, ההבהרות שניתנו במהלך האספה ובהתחשב בהמלצות ועדת הביקורת.
 2. אסיפת החברים מאשרת את הדו"ח המילולי לשנת 2011 כפי שהוצג ועל פי המלצת ועדת הביקורת.
 3. האסיפה מאשרת את התקציב לשנת 2012 כמוצג בנספח.
 4. האסיפה מאשררת את המשך כהונתם של חברי הועד:
  -אמנון הררי – יו"ר
  -שחר גולדברג – מדריך ראשי
  -ארז בלגה - גזבר
  -רפי לוסקי
 5. האסיפה הכללית בחרה את יוסי אדרי כאחראי אחזקה וחבר ועד.
 6. האסיפה מאשררת את המשך כהונתם של חברי ועדת הביקורת:
  -גרא רונן
  -נחום יונה
 7. האסיפה מאשררת את רשימת מורשי החתימה של העמותה לכל צורך וענין:
  -אמנון הררי
  -ארז בלגה
  -שחר גולדברג

             הבהרה: הנ"ל מוסמכים לעשות פעולות בחשבונות הבנק של העמותה ונדרשת חתימת כל שניים מהם בצירוף חותמת העמותה כדי לתת
             תוקף לכל התחייבות בשמה.
 
             כל האישורים אושרו פה אחד.
 

 1. סיכום סקירות והחלטות נוספות בנספח.
 
 
 
 
                                                                                  רשם: אמנון הררי
                                                                                    יו"ר העמותה
חתימות:
 
 

נספח – סיכומים נוספים
 
 
 1. עדכון שנתי על מצב המועדון:
 2. כלים, חברים, ש"ט:
 3.   :OLC24000 ק"מ, 17 טייסים, 132טיסות, 25600 נקודות. בשנה שעברה 24000 ק"מ, 16 טייסים, 118 טיסות, 22000 נקודות
 4. חברים – קרוב ל 65, גידול של כ 5 חברים.
 5. כלים: כמו בשנה שעברה: שני מטוסים גוררים, דאונים דו מושביים (שלשה טסים, KT, GZ, IM, ואחד רזרבי KS), דאונים חד מושביים (4 טסים AH, AC, AS, KG ואחד רזרבי JC) ו 9 דאונים פרטיים.
 6.  שעות טיסה וזינוקים (לא כולל דאונים פרטיים):
 
 
 
2010 2011
דאון זינוקים שעות זינוקים שעות
AC 20 43:16:00 11 30:05:00
AH 135 115:32:00 121 116:06:00
AS 11 06:06 59 90:24:00
GZ 309 187:46:00 397 235:59:00
IM 155 132:27:00 154 111:32:00
KG 19 17:28 56 50:48:00
KT 353 155:48:00 467 197:20:00
סה"כ 1002 658:23:00 1265 832:14:00
 
 
 
 1. עדכון על הפרויקטים הגדולים:
 2. הנגר – הפרויקט הסתיים בהצלחה.
 3. כנפיים – הכפלת הפעילות.
 4. Flarms
 5. תשתית – פרויקטי עמית (משרד, דלתות הנגר, אספלט גרוס).
 6. AC
 
 1. אתר אינטרנט – יוסי השקיע המון, אבל לא הגענו למה שרצינו
 2. תכנית מימון צעירים לשנת 2012 בסיוע של קרן העזבונות, לטובת בניית דור צעיר – לא יצאה לפועל.
 
 1. ביטוח תאונות אישיות
 
 1. מצב הבטיחות – סקירה של המד"ר והיו"ר.
 
 1. אישור תקציב 2012
 2. הנחות יסוד:
 3. היקף פעילות דומה ל 2011, כולל כנפיים במתכונת 2 בתי ספר, שווה ערך ל 12 חברים.
 4. נכון ל 31 דצמבר 2011 היו לנו מחויבויות מול הלוואות ותשלומים בסך 124,000 ₪
 5. נכון ל 31 דצמבר 2011 היו לנו 136,000 ₪ בקופה
 6. השקעות: האספה מאשרת רכש דאון דו מושבי נוסף למועדון, מסוג 2 TWIN, בהיקף השקעה שלא יעלה על 150,000 ₪.
 
 1. שונות
 2. תור דאונים: נערך דיון על תור הדאונים ביום פעולה, לא הגענו להסכמות.
 3. נערכה הצבעה על מספר חברי הועד. סוכם להשאיר את המספר על 5 חברים.
 
 
 
 
 
 
 


נוכחים:
 
שחר גולדברג
אמנון הררי
אורי סבוראי
עמיר שלום
יובל שטיין
יהודה טייטל
איתמר נוינר
אשר צפנת
ארז בלגה
מנחם פוגטש
אבי דגן
מיכאל פינקוס
אברון טל
עופר שרון
טל עוזרי
אבי שמואלי
אבי והב
אלי ליברטי
אבינועם נעמני
עלי ברקאי
איל רענן

פנקס חברי ועד
 
 
 
שם תפקיד ת.ז. כתובת מועד תחילת חברות בועד
אמנון הררי יו"ר 050125343 חצב 11 רעות 1997
שחר גולדברג מד"ר 058805540 יעלים 25 מיתר 1998
ארז בלגה גזבר  55501936 ברוש 32 כרמי יוסף 2008
יוסי אדרי אחראי אחזקה  22711253  עציון 16/4 עכו 2012
רפי לוסקי חבר 055097521 מדרשת שדה בוקר 2008
 
 
 
פנקס חברי ועדת ביקורת
 
שם תפקיד ת.ז. כתובת מועד תחילת חברות בועד
גרא רונן יו"ר 06741458 לבון 142 ד.נ. בית הכרם 2006
נחום יונה חבר 7041216 פינס 51 גדרה 2006
 
 

 
 
המועדון בוידאו
 
 
מזג אויר בשדה
 

 
איך מגיעים אלינו?
 

קישור לתוכנת ניווט

הצג מפה
כל הזכויות שמורות -  מרכז דאיה נגב. המועדון הינו עמותה רשומה וללא כוונות רווח
צור קשר
לייבסיטי - בניית אתרים