תור דאונים

Back

להסבר התור - ניתן להוריד את הקובץ בלינק

הסבר לתור:
1) לכל תאריך פעולה, יש למצוא את החבר הנמצא ראשון בתור.
2) בכדי לדעת את מיקומך בתור, יש לקחת את העיגול עם המחוג המופיע למטה, לכוון את המחוג לטייס הראשון, וכל מי שמופיע עם סיבוב השעון - בא אחריו.
הדף ימצא בעגלת הפעולה.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          להסבר התור - ניתן להוריד את הקובץ בלינק
                              
הסבר לתור:
1) לכל תאריך פעולה, יש למצוא את החבר הנמצא ראשון בתור.
2) בכדי לדעת את מיקומך בתור, יש לקחת את העיגול עם המחוג המופיע למטה, לכוון את המחוג לטייס הראשון, וכל מי שמופיע עם סיבוב השעון בשישי - בא אחריו (בשבת נגד השעון).
הדף ימצא בעגלת הפעולה.
3) חשוב - חבר יבחר דאון שיש לו צק בלבד (למקרה דו יבחר את הגבוהה)

תור חדש החל מ 27 למאי 2016 
       
37 אסף פרידלר 5/27/2016 שישי
42 עלי ברקאי 5/28/2016 שבת
31 מנחם פוגטש 6/3/2016 שישי
44 רפי לוסקי 6/4/2016 שבת
32 יאיר רוזנטל 6/10/2016 שישי
15 אמנון הררי 6/11/2016 שבת
22     אמנון ניר עם השעון 6/12/2016 ראשון-שבועות
18 קובי פלדמן 6/17/2016 שישי
51 שחר גולדברג 6/18/2016 שבת
35 אבינועם נעמני 6/24/2016 שישי
2 אבי דגן 6/25/2016 שבת
46 טל עוז-ארי 7/1/2016 שישי
60 ארהלה שגיא 7/2/2016 שבת
39 פז 7/8/2016 שישי
61 רזרבי 5 7/9/2016 שבת
26 יהודה יעבץ חן 7/15/2016 שישי
21 נחום יונה 7/16/2016 שבת
55 גרא רונן 7/22/2016 שישי
13 עופר שרון 7/23/2016 שבת
9 איתמר נוינר 7/29/2016 שישי
50 רלי שרף 7/30/2016 שבת
17 יצחק חלפי 8/5/2016 שישי
56 יוסי גרוס 8/6/2016 שבת
43 גתר 8/12/2016 שישי
34 דקל 8/13/2016 שבת
30 דורון שרמן 8/19/2016 שישי
22 אמנון ניר 8/20/2016 שבת
49 יצחק יצב 8/26/3016 שישי
53 ירון הראל 8/27/2016 שבת
40 ראובן פליישר 9/2/2016 שישי
12 אהרון גוטליב 9/3/2016 שבת
58 עמית ורד 9/9/2016 שישי
3 אברון טל 9/10/2016 שבת
36 גדי לוטנברג 9/16/2016 שישי
27 אשר צפנת 9/17/2016 שבת
1 אבי והב 9/23/2016 שישי
29 אייל וויס 9/24/2016 שבת
33 גבי טבק 9/30/2016 שישי
7 דורון גבע 10/1/2016 שבת
  אין תור 10/2/2016 ראשון- ע"ח
64 יגאל קפלן עם השעון 10/3/2016 שני-ראש השנה
5  סבוראי נגד השעון 10/4/2016 שלישי-ראש השנה
19 אלכס זוסמן 10/7/2016 שישי
14 אלון זביב 10/8/2016 שבת
  אין תור 10/11/2016 שלישי-ע"ח
  אין תור 10/12/2016 רביעי-כיפור
38 רזרבי 2 10/14/2016 שישי
48 דניאל הרץ 10/15/2016 שבת
8 איל רענן עם השעון 10/16/2016 ראשון-ע"ח
54  אפשטיין נגד השעון 10/17/2016 שני-סוכות
    10/18/2016 שלישי-חוה"מ
    10/19/2016 רביעי-חוה"מ
    10/20/2016 חמישי-חוה"מ
63 מיכאל פינקוס 10/21/2016 שישי
23 דודי שביט 10/22/2016 שבת
45 רזרבי 3 אם השעון 10/23/2016 ראשון-ע"ח
16 בר ישח בגד השעון 10/24/6016 שני-שמחת תורה
47 רזרבי 4 10/28/2016 שישי
28 שמוליק ברוקשטיין 10/29/2016 שבת
59 יואב נוימן 11/4/2016 שישי
6 איציק כנען 11/5/2016 שבת
11 איתן רייכברד 11/11/2016 שישי
10 איל שמש 11/12/2016 שבת
20 ישראל פרומרמן 11/18/2016 שישי
52 רוג'ר בורגש 11/19/2016 שבת
24 אורי סוגבקר 11/25/2016 שישי
62 יהודה טייטל 11/26/2016 שבת
25 עוזי 12/2/2016 שישי
41 ארז בלגה 12/3/2016 שבת
4 אבי שמואלי 12/9/2016 שישי
57 יובל שטיין 12/10/2016 שבת
42 עלי ברקאי 12/16/2016 שישי
37 אסף פרידלר 12/17/2016 שבת
44 רפי לוסקי 12/23/2016 שישי
31 מנחם פוגטש 12/24/2016 שבת
15 אמנון הררי 12/30/2016 שישי
32 יאיר רוזנטל 12/31/2016 שבת
51 שחר גולדברג 1/6/2017 שישי
18 קובי פלדמן 1/7/2017 שבת
2 אבי דגן 1/13/2017 שישי
35 אבינועם נעמני 1/14/2017 שבת
60 ארהלה שגיא 1/20/2017 שישי
46 טל עוז-ארי 1/21/2017 שבת
61 רזרבי 5 1/27/2017 שישי
39 פז 1/28/2017 שבת
21 נחום יונה 2/3/2017 שישי
26 יהודה יעבץ חן 2/4/2017 שבת
13 עופר שרון 2/10/2017 שישי
55 גרא רונן 2/11/2017 שבת
50 רלי שרף 2/17/2017 שישי
9 איתמר נוינר 2/18/2017 שבת
56 יוסי גרוס 2/24/2017 שישי
17 יצחק חלפי 2/25/2017 שבת
34 דקל 3/3/2017 שישי
43 גתר 3/4/2017 שבת
22 אמנון ניר 3/10/2017 שישי
30 דורון שרמן 3/11/2017 שבת
53 ירון הראל 3/17/2017 שישי
49 יצחק יצב 3/18/2017 שבת
12 אהרון גוטליב 3/24/2017 שישי
40 ראובן פליישר 3/25/2017 שבת
3 אברון טל 3/31/2017 שישי
58 עמית ורד 4/1/2017 שבת
27 אשר צפנת 4/7/2017 שישי
36 גדי לוטנברג 4/8/2017 שבת
  אין תור 4/10/2017 שני-ע"ח
56יוסי גרוס נגד השעון 4/11/2017 שלישי-פסח
    4/12/2017 רביעי-חוה"מ
    4/13/2017 חמישי-חוה"מ
5 אורי סבוראי 4/14/2017 שישי
64 יגאל קפלן 4/15/2017 שבת
29 אייל וויס עם השעון 4/16/2017 ראשון-ע"ח
1 אבי והב נגד השעון 4/17/2017 שני-שביעי של פסח
14 אלון זביב 4/21/2017 שישי
19 אלכס זוסמן 4/22/2017 שבת
7 דורון גבע 4/28/2017 שישי
33 גבי טבק 1/29/2014 שבת
  אין תור 5/2/2017 שלישי-יום העצמאות
54 משה אפשטיין 5/5/2017 שישי
8 איל רענן 5/6/2017 שבת
48 דניאל הרץ 5/12/2017 שישי
38 רזרבי 2 5/13/2017 שבת
16 בר ישח 5/19/2017 שישי
45 רזרבי 3 5/20/2017 שבת
23 דודי שביט 5/26/2017 שישי
63 מיכאל פינקוס 5/27/2017 שבת
28  ברוקשטיין עם השעון 5/30/2017 שלישי-ע"ח
47 רזרבי 4 נגד השעון 5/31/2017 רביעי-שבועות
6 איציק כנען 6/2/2017 שישי
59 יואב נוימן 6/3/2017 שבת
10 איל שמש 6/9/2017 שישי
11 איתן רייכברד 6/10/2017 שבת
52 רוג'ר בורגש 6/16/2017 שישי
20 ישראל פרומרמן 6/17/2017 שבת
62 יהודה טייטל 6/23/2017 שישי
24 אורי סוגבקר 6/24/2017 שבת
41 ארז בלגה 6/30/2017 שישי
25 עוזי 7/1/2017 שבת
57 יובל שטיין 7/7/2017 שישי
4 אבי שמואלי 7/8/2017 שבת
מספר הדואה דואה
1 אבי והב
2 אבי דגן
3 אברון טל
4 אבי שמואלי
5 אורי סבוראי
6 איציק כנען
7 דורון גבע
8 איל רענן
9 איתמר נוינר
10 איל שמש
11 איתן רייכברד
12 אהרון גוטליב
13 עופר שרון
14 אלון זביב
15 אמנון הררי
16 בר ישח
17 יצחק חלפי
18 קובי פלדמן
19 אלכס זוסמן
20 ישראל פרומרמן
21 נחום יונה
22 אמנון ניר
23 דודי שביט
24 אורי סוגבקר
25 עוזי
26 יהודה יעבץ חן
27 אשר צפנת
28 שמוליק ברוקשטיין
29 אייל וויס
30 דורון שרמן
31 מנחם פוגטש
32 יאיר
33 גבי טבק
34 דקל
35 אבינועם נעמני
36 גדי לוטנברג
37 אסף פרידלר
38 רזרבי 2
39 פז
40 ראובן פליישר
41 ארז בלגה
42 עלי ברקאי
43 גתר
44 רפי לוסקי
45 רזרבי 3
46 טל עוז-ארי
47 רזרבי 4
48 דניאל הרץ
49 יצחק יצב
50 רלי שרף
51 שחר גולדברג
52 רוג'ר בורגש
53 ירון הראל
54 משה אפשטיין
55 גרא רונן
56 יוסי גרוס
57 יובל שטיין
58 עמית ורד
59 יואב נוימן
60 ארהלה שגיא
61 רזרבי 5
62 יהודה טייטל
63 מיכאל פינקוס
64 קפלן