תור דאונים

Back

להסבר התור - ניתן להוריד את הקובץ בלינק

הסבר לתור:
1) לכל תאריך פעולה, יש למצוא את החבר הנמצא ראשון בתור.
2) בכדי לדעת את מיקומך בתור, יש לקחת את העיגול עם המחוג המופיע למטה, לכוון את המחוג לטייס הראשון, וכל מי שמופיע עם סיבוב השעון - בא אחריו.
הדף ימצא בעגלת הפעולה.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          להסבר התור - ניתן להוריד את הקובץ בלינק
                              
הסבר לתור:
1) לכל תאריך פעולה, יש למצוא את החבר הנמצא ראשון בתור.
2) בכדי לדעת את מיקומך בתור, יש לקחת את העיגול עם המחוג המופיע למטה, לכוון את המחוג לטייס הראשון, וכל מי שמופיע עם סיבוב השעון בשישי - בא אחריו (בשבת נגד השעון).
הדף ימצא בעגלת הפעולה.
3) חשוב - חבר יבחר דאון שיש לו צק בלבד (למקרה דו יבחר את הגבוהה)

תור חדש החל מ 27 למאי 2016   
21 צפנת 21/07/17
24 גרא רונן 22/07/17
11 איתן 28/07/17
12 נוינר 29/07/17
9 סוגבקר 04/08/17
13 זביב 05/08/17
14 שביט 11/08/17
44 יגאל 12/08/17
2 דגן 18/08/17
8 שמש 19/08/17
29 הרץ 25/08/17
55 שחר 26/08/17
4 והב 01/09/17
18 וייס 02/09/17
59 עוזי  08/09/17
25 ורבין 09/09/17
13 זביב 15/09/17
27 דקל 16/09/17
  אין תור 20/09/17
31 רוזנטל נגד השעון 21/09/17
32 גדי  22/09/17
30 שטיין 23/09/17
  אין תור 29/09/17
  אין תור 30/09/17
19 א שגיא עם השעון 04/10/17
42 פוגטש נגד השעון 05/10/17
39 ישראל 06/10/17
64 הררי 07/10/17
    08/10/17
    09/10/17
    10/10/17
מחנה   11/10/17
מחנה   12/10/17
מחנה   13/10/17
מחנה   14/10/17
8 שמש 20/10/17
51 שמוליק  21/10/17
18 וייס 27/10/17
6 כנען 28/10/17
22 בר  03/11/17
61 סבוראי 04/11/17
62 תומי  10/11/17
5 נעמני 11/11/17
41 יצב 17/11/17
56 גתר 18/11/17
53 קובי  24/11/17
43 ירון  25/11/17
40 נחום 01/12/17
3 גוטליב 02/12/17
10 נתן 08/12/17
14 שביט 09/12/17
56 גתר 15/13/2017
60 ראלי 16/12/17
63 רוג'ר  22/12/17
40 רזרבי 3 23/12/17
37 גרוס 29/12/17
58 ארז  30/12/17
42 פוגטש 05/01/18
62 תומי 06/01/18
43 ירון 12/01/18
23 יהודה חן 13/01/18
25 ורבין 19/01/18
59 עוזי 20/01/18
15 אלכס  26/01/18
53 קובי 27/01/18
60 ראלי 02/02/18
45 שרון 03/02/18
30 שטיין 09/02/18
11 רוזנטל 10/02/18
49 נחום 16/02/18
63 רוג'ר 17/02/18
54 רזרבי 4 23/02/18
48 לוסקי 24/02/18
35 ניומן 02/03/18
37 גרוס 03/03/18
1 אברון 09/03/18
54 רזרבי 4 10/03/18
5 נעמני 16/03/18
50 חלפי 17/03/18
24 גרא  23/03/18
36 עוז ארי 24/03/18
  אין תור 30/03/18
17 פרידלר 31/03/18
    01/04/18
    02/04/18
    03/04/18
    04/04/18
23 יהודה חן עם השעון 05/04/18
12 נוינר 06/04/18
49 נחום 07/04/18
58 ארז 13/04/18
9 סוגבקר 14/04/18
  אין תור 19/04/18
16 אמנון ניר 20/04/18
7 אייל רענן 21/04/18
17 פרידלר 27/04/18
41 יצב 28/04/18
33 פז 04/05/18
39 ישראל 05/05/18
34 טייטל 11/05/18
46 פינקוס 12/05/18
20 טבק 18/05/18
52 עלי  19/05/18
57 ראובן עם השעון 20/05/18
28 שרמן 25/05/18
57 ראובן 26/05/18
47 אפשטיין 01/06/18
35 ניומן 02/06/18
55 שחר 08/06/18
29 הרץ 09/06/18
36 עוז ארי 15/06/18
33 פז 16/06/18
64 טייטל 22/06/18
47 אםשטיין 23/06/18
44 יגאל 29/06/18
26 רזרבי 2 30/06/18
61 סבוראי 06/07/18
38 גבע 07/07/18
3 גוטליב 13/07/18
34 טייטל 14/07/18
6 כנעו 20/07/18
2 דגן 21/07/18
46 פינקוס 27/07/18
20 טבק 28/07/18
51 שמוליק 03/08/18
32 גדי 04/08/18
7 אייל רענן 10/08/18
4 והב 11/08/18
27 דקל 17/08/18
21 צפנת 18/08/18
50 חלפי 24/08/18
15 אלכס 25/08/18
38 גבע 31/08/18
10 נתן 01/09/18
48 לוסקי 07/09/18
22 יסח 08/09/18
  אין תור 09/09/18
26 רזרבי 2 עם השעון 10/09/18
19 א שגיא נגד השעון 11/09/18
45 שרון 14/09/18
1   15/09/18
  אין תור 18/09/18
  אין תור 19/09/18
52 אברון 21/09/18
28 שרמן 22/09/18
    23/09/18
    24/09/18
    25/09/18
    26/09/18
    27/09/18
    28/09/18
    29/09/18
    30/09/18
מספר הדואה דואה
1 אברון טל
2 אבי דגן
3 אהרון גוטליב
4 אבי והב
5 אבינועם נעמני
6 איציק כנען
7 איל רענן
8 שמש
9 אורי סוגבקר
10 נתן
11 איתן רייכברד
12 נוינר
13 אלון זביב
14 דודי שביט
15 אלכס זוסמן
16 אמנון ניר
17 אסף פרידלר
18 אייל וייס
19 ארהלה שגיא
20 גבי טבק
21 אשר צפנת
22 בר ישח
23 יהודה יעבץ חן
24 גרא רונן
25 אסף ורבין
26 רזרבי 2
27 דקל רענן
28 דורון שרמן
29 דניאל הרץ
30 יובל שטיין
31 יאיר רוזנטל
32 גדי לוטנברג
33 פז גולדברג
34 יהודה טייטל
35 יואב נוימן
36 טל עוז-ארי
37 יוסי גרוס
38 דורון גבע
39 ישראל פרומרמן
40 רזרבי 3
41 יצחק יצב
42 מנחם פוגטש
43 ירון הראל
44 יגאל קפלן
45 עופר שרון
46 מיכאל פינקוס
47 משה אפשטיין
48 רפי לוסקי
49 נחום יונה
50 יצחק חלפי
51 שמוליק ברוקשטיין
52 עלי ברקאי
53 קובי פלדמן
54 רזרבי 4
55 שחר גולדברג
56 ניר גתר
57 ראובן פליישר
58 ארז בלגה
59 עוזי מלימובקה
60 רלי שרף
61 אורי סבוראי
62 תומי בן ארי
63 רוג'ר בוגרש
64 אמנון הררי