לוח תורנים
 


יום שישי, 20 יולי 2018
  מדריך : אסף פרידלר
  גורר : טומי בן-ארי
  א. שדה: וייס / רוג'ר
  ר. תור: כנען (6)

יום שבת, 21 יולי 2018
  מדריך : רפי לוסקי
  גורר : יגאל קפלן
  א. שדה: ורבין / טבק
  ר. תור: דגן (2)תור הדואים

 
צי הדאונים
 
גוררים
4X-AFN 4X-AJD
דאונים
4X-GKT 4X-GAH
4X-GAC 4X-GFR
4X-GKG 4X-GIM
4X-GAS 4X-GDI
4X-GCH  
 
 
קישור ל OLC
 


כל הטיסות מרכז דאיה נגב
כל הטיסות במגידו

מהי ליגת OLC?
 
דף הבית >> ישיבת ועד אוקטובק 2012
הנדון: סיכום ישיבת ועד מה 15 אוקטובר 2012
 
 
 
סיכום של ישיבת ועד שנערכה במיתר ב 15 אוקטובר 2012
נוכחים:
חברי ועד: שחר גולדברג, ארז בלגה, יוסי אדרי, איל שמש, אמנון הררי
מוזמנים: אורי סבוראי
 
 
להלן הנושאים שנדונו וסוכמו:
 
 1. שינוע הדאון החדש מצרפת: על פי עדכון מאמנון ניר, העגלה שנשלח מהארץ כדי לקלוט את הדאון בבלגיה יכולה להישאר בשדה בליאז' שבועיים לפני שנתבקש לשלם דמי אחסנה. לפיכך סוכם התהליך הבא:
  1. נודיע לצרפתים להתארגן לנסיעה ולתת לנו תאריך בעוד כ 3 עד 4 שבועות.
  2. נכין את העגלה של ה GGZ ושבועיים לפני התאריך המוסכם נשלח אותה לממן, שם תמתין ב stand-by למשלוח.
  3. אם לא תצליח לצאת – נודיע לצרפתים יום יומיים לפני המועד על דחיה.
  4. נשלח מהארץ חבר מועדון (רצוי עובד אלעל) ליום הפריקה וההעמסה.
 
 1. רכש ציוד מהקצבת קרן המתקנים: כידוע אושרה לנו הקצבה בסך כ 75,000 ₪ לרכש ווינץ למטוס הגורר, מכשירי קשר ופלארמים (הסכום מכסה 75% מהעלות). סוכם כי נאיץ את הזמנת הווינץ ומכשירי הקשר. לגבי הפלארמים: כיון שכמעט כל הדאונים מצויידים, נפנה בבקשה להמיר את הסכום שיועד לרכישתם עבור קניית מכשירי Vario speed to fly מתקדמים.
 
 1. נושאי המרחב האווירי: עקב הרגישות הרבה של הבקרה האווירית בעקבות אירוע המזל"ט הלבנוני ואחרים, טייסי המרחק מתבקשים להקפיד על משמעת קשר, דווחים מזומנים לבקר והענות מלאה להנחיותיו.
 
 1. הגדלת מספר חברי הועד: בעקבות הגידול במספר חברי המועדון וריבוי המשימות וכן בגלל הצורך לחלק את האחריות התפעולית על מספר גדול יותר של חברים ובכך לאפשר בעתיד החלפה תדירה יותר של הנהגת המועדון סוכם שנגדיל את מספר חברי הועד מ 5 חברים ל 7. בחירות לגבי השניים הנוספים נקיים דרך האינטרנט. חברים המעוניינים להיות מועמדים להצטרף לועד – נא לפנות אל אמנון. קוורום לישיבה יהיו 4 חברים נוכחים מתוך ה 7.    
 
 1. פיצול תפקיד אחראי אחזקה: בגלל הגידול בכמות הכלים וכן הנחיות רת"א סוכם כי יש לפצל את התפקיד כך שיוסי אדרי יהיה אחראי אחזקת המטוסים הגוררים, ויוסי מדל יתפקד כאחראי אחזקה של דאוני המועדון.
 
 1. תפקוד אחראי בשדה: במשך השנים ניסינו, ובדרך כלל נכשלנו במיסוד תפקיד אחראי בשדה, אנשים מזלזלים בתפקיד, לא מגיעים לשדה ביום התפקיד, והרבה פעמים עולים לטוס תוך הזנחת תפקידם.
לפיכך קובע הועד את הכללים הבאים:
אחראי בשדה שלא יופיע לתפקידו יחוייב בקנס של 200 ₪!
את תפקיד האחראי בשדה ימלאו חברים דואים, סוליסטים וגם חניכים ותיקים על פי החלטת המד"ר.
החלפת תפקיד אחראי בשדה במהלך הפעולה אפשרית אבל מחייבת חתימה של המחליף על דף הפעולה להסכמתו להחלפה. האחראי בשדה לא יעלה לטיסה ללא שיש לו מחליף מוגדר כנ"ל.
בנספח לסיכום הוועד אני מצרף לרענון את הגדרת תפקיד האחראי בשדה מתוך הפק"ל.
בנוסף לכך קבענו כי על האחראי בשדה להתקשר בתחילת השבוע אל המדריך ואל הטייס הגורר כדי לוודא שמגיעים ביום הפעולה.
           
 1. קורס מדריכים: נדונה שאלת סיבסוד של המועדון את קורס המדריכים. סיכום: המועדון יסבסד את הוצאות החניכים על טיסות ואגרות עד ל 75% מההוצאה. הסיבסוד יהיה תקף רק אם החניך יסיים את הקורס ויבצע הדרכה בפועל. הוצאות אגרות המבחנים – רק למבחן ראשון מכל סוג ולא למבחנים חוזרים.
 
 1. תור דאונים: שיטת התור החדש פועלת החל ממאי השנה, וככלל מוכיחה את עצמה. כתגובה לפניה של מספר חברים ולאחר דיון בנושא עודכן וסוכם כי חבר בעדיפות המבקש לטוס עם חבר אחר – יחוייב החבר האחר להגיע גם הוא לשדה עד השעה 0900 בבוקר, אחרת יאבד את זכותו לטוס עם הטייס בעדיפות לחברים אחרים שנמצאים בעדיפות נמוכה וכן הגיעו בזמן. אם החבר בעדיפות מתכנן טיסה עם אדם שאינו חבר המועדון (אורח, בן משפחה וכדומה) לא חייב האדם הנוסף להגיע עד 0900, ויכול להגיע מאוחר יותר בתאום עם הטייס שבעדיפות.
 
 1. רוטציה בהנגרים: לאור כניסת מספר דאונים חדשים לאחסנה דן הועד בסוגיה והחליט כי ההחלטה הקודמת ראויה ונשארת בתוקף. ההחלטה מצורפת בנספח 2 לסיכום זה. המועד הבא לקיום הרוטציה יהיה אפריל 2013.
 
 1. אחסנת ה JD: ה JD יאוחסן בתא הימני בהנגר הקטן, כפי שתוכנן, באופן שיאפשר הוצאתו על ידי הטיס הגורר בצורה נוחה.
 
 1. אחסנת דאונים: דאונים המושבתים לתקופה העולה על חדשיים, או שבעליהם לא זמינים ולא מתכננים לטוס בהם בתקופה בה קיימת מצוקת חניה יפורקו ויאוחסנו בעגלות או בהנגר בצורה חסכונית במקום.
 
 1. טיסות במועדון של טייסים המתגוררים דרך קבע בחו"ל: כדי לטוס במועדון טייס חייב להיות חבר מועדון ומשלם מיסים. סוכם להגדיר מצב של חברות זמנית, כמקובל בעולם. מחיר חברות זמנית 500 ₪ ל 30 יום קלנדריים לכל היותר.
 
 1. משקלים לשקילת דאונים: אושר רכש של משקלים מתקדמים שיוטמעו בבור עם מכסה בהנגר הגדול.
 
 
 
 
אמנון הררי
     יו"ר

נספח 1 – תפקיד אחראי בשדה, מתוך הפק"ל
 
הערה: הפק"ל יעודכן בקרוב על פי החלטות הועד האחרונות
 
 
 1. אחראי שדה: יתבצע ע"י בעל רשיון דאיה שהוסמך ע"י המד"ר לתפקיד.
 1. אחראי על הוצאת והכנסת הדאונים מההנגר בצורה בטיחותית.
 2. אחראי על התפעול השוטף של הפעולה.
 3. אחראי על "סגירת" הספרים בתום הפעולה.
 4. אחראי על גביית הכספים מהמשתתפים בפעולה וכן לשליחת דפי הפעולה וקבלות ההפקדה לאחראי גביה.
 5. אחראי על חלוקת משימות במהלך הפעולה.
 6. אחראי על קיום מכשיר קשר תקין במהלך הפעולה.
 1.  
 2. פק"ל אחראי שדה:
 1. הגעה לשדה עד 09:00.
 2. וידוא הגשת מרשה לפעולה. פרטי המרשה: זמן תחילת פעילות, אזורי טיסה, מטוס גורר ורשיון טייס גורר ,מספר דאונים , זמן סיום פעולה . יש לבקש את שם נותן המרשה. יש לידע את מגדל חצרים על תחילת פעילות.
 3. אחראי על פתיחת הפעולה דהיינו:
 1. הוצאת  הדאונים  ושטיפתם ( יבוצע  בכל  יום פעילות  ללא יוצא מהכלל).
 2. עריכת תור לדאונים של אנשים שהגיעו עד השעה היעודה.
 3. פריסת כבלים על המסלול ובדיקתם.
 4. הצבת הסככה עם המשרד ותחנת קרקע.
 5. בדיקת שמן מים ודלק ברכב ושליחתו לתדלוק אם יש צורך. וידוא הימצאות ציוד הצלה, עזרה ראשונה וכיבוי אש ובדיקת שמישותם והעמסת בקבוקי מים.
 6. לקיחת כל ספרי הדאונים שטסים לסככה.
 7. הבאת מצברים מטעינה ובדיקת שמישותם.
 8. פיזור צמיגים ברחבה.
 9. לדאוג למקום חניה למטוס ברחבה והרחקת מכוניות חונות מרחבת חנית הדאונים.
 10. יוודא בדיקה יומית של כל הדאונים הטסים ע"י דואים המוסמכים לכך.
 11. חלוקת מצברים.
 12. הכנת דף פעולה והדף עם התור המוכן לדאונים. יש לבצע רישום מסודר של התור (כולל אורחים) עפ"י סוג הדאונים לפני תחילת הטיסות.
 13. קביעת רושם זמנים.
 14. אחראי לקביעת סדר המראות דאונים (עדיפות לדאונים עליהם מספר רב של דואים ולדאונים הממריאים ע"י מטוס). יש לשאוף להוציא מירב דאונים בזמן פעולת המטוס ולא להניעו לכבות מחדש בכל פעם.
 1. אחראי על תפעול אנשים, הורדת דאונים מהמסלול, תיקון כבלים וכו.
 2. אחראי על גביה ורישום טיסות מסודר בדף הפעולה (שימוש בקבלות ובלוח המחירים).
 3. אחראי לפינוי כל האנשים (חברים ואורחים) והעצמים המפריעים לפעילות בטוחה על המסלול ובשוליו .
 4. עם נחיתה אחרונה של דאון - אחראי לוידוי מילוי הספר הנייד והקבוע שלו. יש לוודא בסיום הפעולה מילוי כל הספרים הניידים והקבועים של כל הדאונים וכן של המטוס.
 5. אחראי על סגירת הפעולה כולל:
 1. הכנסת דאונים להנגר וכיסוי חופות, גוף וכנפיים, הצבת מעצור לגלגל וצמיג על קצה הכנף.
 2. הוצאת המצברים מכל הדאונים והכנסתם לטעינה.
 3. גלגול כבלים, איסוף צמיגים.
 4. הכנסת רכב ומטוס גורר מתודלק להנגר וכיסוי המטוס הגורר.
 5. מילוי מים בבקבוקים הריקים והכנסתם למקרר.
 6. החזרת ספרי הדאונים למשרד.
 7. גביית  הכסף,  ולקיחת  דף  הפעולה ועותקי הקבלות שתולשים מהספר והפקדתם בתיבת הגזבר. יש לוודא שבמגרה נשארים ספר הקבלות, לוח המחירים ודפי פעולה.
 8. סגירת כל הדלתות ונעילת ההנגר, כולל הסגרים הפנימיים בין הדלתות המבטיחים נעילה מוחלטת.
 9. הכנת וחזרת המסלול למצב הרגיל -  מפונה מכל אביזר או חפץ.
 10. טיפול ניירת : ספרים מולאו ברישום זמנים. ודא העברת תקלות לאחראי תחזוקה. ודא רישום דפי חניך ע"י המדריכים.
 11. סגירת פעולה: בשני ההנגרים אורות כבויים, דלתות נעולות , משרד סגור אורות כבויים. משרד - אורות כבויים ודלת נעולה. אזעקה מופעלת.
 1. אחראי בלעדית על שחרור אנשים הרוצים לעזוב מוקדם לפני סגירת הפעולה. דואים שסיימו לדאות ודאונם עגון בהנגר וספר הדאון ממולא הכל לשביעות רצונו של האחראי יכולים להשתחרר מוקדם במידה וישנם מספיק אנשים לסגירה סופית של הפעולה.
 2. אחראי שדה רשאי לטוס במידה ומצא מחליף המוסמך לכך או המדריך האחראי מחליף אותו. בכל מקרה הדבר יתבצע בידיעת ובאישור המדריך האחראי.
הערה: המטוס יוצא ויוכנס להנגר אך ורק בפיקוח הטייס, מדריך דאיה או אחראי השדה בלבד.
 

נספח 2 – סיכום רוטצית דאונים בהנגרים
 
סדר הגרלת מקומות איכסון:
 1. יצב
 2. רפי ואברון
 3. ישראל
 4. אמנון
 5. אריה ועופר
 6. טל, אורי ודודי
נדרש לערוך הגרלה דומה בין אייל וירון הראל מול שני המקומות לדאוני 17 מטר הגדולים.
כל תחילת אפריל נבצע סבב כאשר מס 1 יעבור למקום האחרון, ויתר המספרים עולים אחד קדימה. דאוני המועדון אף הם יהיו מועמדים לאחסון בהנגר זה במידה וכך יוחלט ע"י הוועד.
במידה ויכנסו דאונים פרטיים חדשים הם יאוחסנו בשלב הראשון בהנגר הגדול, ובסבב השנתי יכנסו לתור ההגרלות (כמספר 4).
 
 
 
המועדון בוידאו
 
 
מזג אויר בשדה
 

 
מפת הגעה לשדה
 

סרוק וסע - לחץ על הלינק  וסרוק את הברקוד ישירות ל GPS

כל הזכויות שמורות -  מרכז דאיה נגב. המועדון הינו עמותה רשומה וללא כוונות רווח
צור קשר
לייבסיטי - בניית אתרים